PREČO PRÁVE MY?

Spoločnosť DOMA s. r. o. vznikla 17. 12. 2001, sídlo je na Trnavskej č. 5 v Bratislave (Trnavské mýto). Už od svojho vzniku kladie hlavný dôraz na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb. Preto okrem štandardných činností ako je zabezpečenie vody, tepla, plynu, odvoz odpadu, komplexnej ekonomickej agendy, zabezpečuje aj upratovacie práce, záhradnícke činnosti, zabezpečenie domovej prípadne strážnej služby, údržbárske a iné činnosti podľa požiadaviek a potrieb domu.

Vzhľadom na rozsah a rôznorodosť vstavaných technológií v objektoch (strážna služba, EPS, EZS, VZT, energetický certifikát, SBS, CCTV, čipový systém a pod.), získala naša spoločnosť už počas prvých rokov široké a podrobné poznatky o prevádzke a údržbe týchto technológií. Každý nami spravovaný objekt má vlastného objektového údržbára, ktorý rieši prevádzkové problémy objektu a jeho spoločných častí.

Od roku 2009 firma spracuváva údaje objektov v systéme  DOMUS od spoločnosti ANASOFT APR, s.r.o.,  ktorá je lídrom na trhu správcovských softwarov. Výhodou tohto softwaru je prepojenie jednotlivých modulov s účtovníctvom, a tým je zabezpečená presnosť a správnosť ročných vyúčtovaní nákladov. Ďalšou výhodou je, že zástupcovia vlastníkov môžu mať vzdialený prístup do systému a môžu tak kontrolovať určené údaje.

Uvod