Dôležité čísla

SERVIS VÝŤAHOV OTIS nonstop 0800 13 14 15
SERVIS VÝŤAHOV EURO VÝŤAHY nonstop 0903 416 474 
SERVIS VÝŤAHOV SCHINDLER nonstop 0850 123 724
ELEKTRÁRNE Poruchová linka nonstop 0800 11 15 67
VODA  Poruchová linka nonstop 0800 12 13 33
PLYN Poruchová linka nonstop 0850 11 17 27
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ Poruchy OST nonstop 02/57 372 420
HASIČSKÁ JEDNOTKA nonstop 150 / 112
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA nonstop 155 / 112
POLÍCIA nonstop 158 / 112
MESTSKÁ POLÍCIA nonstop 159
LINKA ZÁCHRANY - BRATISLAVA nonstop 0850 11 13 13